September 19, 2018 - No Comments!

Verstandig freelancen deel 1 – Overeenkomst van Opdracht


Freelance verstandig
!

Een blik op de vaakst voorkomende (juridische) issues bij zelfstandig ondernemen en hoe deze te voorkomen

Nederland telt inmiddels meer dan 1 miljoen ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) voor wie dit de hoofdbaan is. Dat het een hele gunstige constructie is, die veel vrijheid en mogelijkheden biedt ten opzichte van werknemerschap is inmiddels wel duidelijk voor de meesten. Toch zitten er haken en ogen aan deze vorm. De freelancer kan uiteindelijk toch vaak de dupe zijn van de rechtsverhouding tussen partijen die in het nadeel werkt van de zelfstandige.

Daarom is het van belang om bepaalde zaken van tevoren goed te regelen, voordat je geconfronteerd wordt met onbesproken punten of erger nog, punten waarover de meningen verschillen.

In de komende paar blogs probeer ik wat opheldering te creëren in de verschillende zaken die van belang zijn om goed van start te kunnen als freelancer, waarbij iedere blog toespitst op een ander aspect van de bedrijfsvoering.

Deze keer zal de Overeenkomst van Opdracht besproken worden en hoe je je voordeel kan doen door je eigen overeenkomsten te hanteren naar opdrachtgevers toe.

Overeenkomst van Opdracht

Nederland kent het beginsel van de contractsvrijheid. Dit houdt onder meer in dat je vrij bent af te spreken wat je wilt en met wie je wilt, in welke vorm je het wilt, zolang dit maar niet in strijd is met de wet.

Om zo de veelvoorkomende vraag ‘zijn mijn afspraken uit de mail ook geldig/bindend?’ te kunnen beantwoorden, is het dan ook: ja, in principe heb je hiermee een overeenkomst gesloten zodra deze afspraken door de wederpartij zijn bevestigd.
Maar het gevaar ontstaat wanneer er over en weer mails worden gestuurd waarin de inhoud verandert. Wat zijn dan de geldende afspraken? De omstandigheden en voorwaarden kunnen in de tussentijd meerdere keren wisselen, vervallen en weer toegevoegd worden. Wanneer beide partijen vervolgens een andere voorstelling van de geldende afspraken hebben kan het vaak gebeuren dat een opdracht niet of verkeerd wordt uitgevoerd.
Dat kan soms tot gevolg hebben dat de opdrachtnemer de opdracht niet wilt uitvoeren of dat de opdrachtgever voor een al uitgevoerde opdracht niet wilt betalen. Dat maakt het allemaal lastiger om later aan te tonen wat nou de daadwerkelijk geldende afspraken waren en dat deze voor beide partijen ondubbelzinnig van toepassing waren.

Daarom is het van belang om bij een grotere opdracht of een opdracht die op frequente basis herhaald zal worden een deugdelijke overeenkomst van opdracht te sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat de voorwaarden zijn. Wanneer dit duidelijk gespecificeerd is, beide partijen deze hebben kunnen lezen en het vervolgens ondertekend hebben, is de kans aanzienlijk kleiner dat er onenigheid bestaat over de geldende afspraken.

Een bijkomend voordeel is dat het hanteren van eigen overeenkomsten een zekere mate van professionaliteit met zich meebrengt. Daar waar je concurrenten alles telefonisch vastleggen en per e-mail slechts een offerte en factuur sturen, kan jij je onderscheiden door een degelijke overeenkomst aan je klant toe te kunnen sturen.
Vooral voor grotere partijen kan dit vaak blijk geven van een zekere ervaring en professionaliteit binnen je sector.

Hoe is een overeenkomst van opdracht opgebouwd?

Er is geen één vaste manier om een overeenkomst van opdracht op te stellen. Afhankelijk van de opdrachtgever en de branche waar je in werkt, zal deze komen te verschillen.

Wel moet deze overeenkomst aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste is natuurlijk dat erin wordt aangegeven dat het geen arbeidsverhouding betreft, maar een opdracht in de zin van art. 7:400 BW.

Vervolgens zal een overeenkomst van opdracht bestaand uit een gedeelte vaste voorwaarden die voor jou altijd gelden (denk hierbij aan de wijze van levering van de producten bijvoorbeeld) en een gedeelte die varieert van opdracht tot opdracht (de vergoeding, de type diensten die je levert, of de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd).

Van belang is dus om een goede template te gebruiken waarbij het vaste gedeelte bij voorbaat gedekt is en de variabelen per keer kunnen worden ingevuld. Dit maakt de overeenkomst een efficiënt middel om met kleine aanpassingen iedere keer weer voor een nieuwe opdracht te kunnen hanteren.

 

Benieuwd naar een op maat gemaakte overeenkomst van opdracht?

Daar kunnen we je bij helpen! Neem contact met ons op om de opties te bespreken voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht op maat dat past bij jouw manier van ondernemen, of je nou graphic designer, meubelmaker of videograaf bent!

Stuur ons een mailtje naar info@flawlesslegal.nl of bel ons op 020-2159335

Published by: Flawless in Flawless Law Blog

Leave a Reply